A A A

ABC

Zapisy

 

Przy zapisywaniu się na kurs nauki jazdy do Ośrodka Szkolenia Kierowców musimy mieć ukończone 18 lat, najwcześniej możemy zapisać się na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności.

Przed rozpoczęciem kursu wypełniamy Wniosek o wydanie prawa jazdy. Jest to podstawowy dokument jaki wypełniamy zapisując się na kurs do danego Ośrodka Szkolenia Kierowców. W tym dokumencie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego poświadcza wynik egzaminu. Na podstawie danych we wniosku drukowane jest prawo jazdy, dlatego ważne jest by wypełnić go prawidłowo i czytelnie. Adres który wpisujemy we wniosku musi być adresem który jest wpisany w dowodzie osobistym (stały adres zameldowania). Następnie wnosimy opłatę za kurs (w zależności od warunków jakie określa dany OSK w całości lub w ratach).

Przed rozpoczęciem kursu każdy kandydat na kierowcę musi zostać przebadany przez lekarza (uprawnionego do przeprowadzania tego typu badań) w celu stwierdzenia zdolności zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania obejmują standardowy wywiad lekarski ogólnego stanu zdrowia, badanie wzroku, pomiar ciśnienia krwi. Lekarz wystawia "orzeczenie lekarskie" stwierdzające zdolność do kierowania pojazdami. W praktyce w wielu OSK badania lekarskie są połączone z kursem udzielania pierwszej pomocy i odbywają się na pierwszych zajęciach.

 

Wykłady

 

Wykłady część teoretyczna kursu, obejmują 30 godzin lekcyjnych (45 minut) i trwają z zależności danego ośrodka 2-4 tyg. Na zajęciach tych prowadzonych przez instruktora wykładowcę zapoznajemy się ze wszystkimi zasadami i przepisami ruchu drogowego. Wykłady połączone są często z projekcją filmów i ćwiczeniami.Tematyka zajęć:

  1. Podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym takie jak: droga, jezdnia, pasy ruchu, pobocze, droga publiczna, droga wewnętrzna, droga z pierwszeństwem i podporządkowana itd.
  2. Ruch drogowy zasady ogólne: uczestnik ruchu, szczególna ostrożność, zasada ograniczonego zaufania.
  3. Ruch pojazdów: włączanie się do ruchu, prędkość i hamowanie, wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracanie, przecinanie się kierunków ruchu, pierwszeństwo przejazdu, typy skrzyżowań, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, zatrzymanie i postój, wypadki i holowanie, używanie świateł.
  4. Kontrola ruchu drogowego: uprawnienia Policji i sposób zachowania się kierującego w przypadku kontroli.
  5. Użytkowanie i wyposażenie pojazdu: wymagane dokumenty, obowiązki kierującego.
  6. Technika kierowania, obsługa pojazdu, lampki sygnalizacyjne.
  7. Pierwsza pomoc przedlekarska: szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

 

 
stat4u