A A A

Ceny egzaminu

 

Kategoria
Pełna opłata
Teoretyczny
Praktyczny
A,A1
162,-
22,-
140,-
B
170,-
30,-
140,-
B1, C1, D1,T
157,-
22,-
135,-
B+E
160,-
---
---
C,D
182,-
22,-
160,-
C1+E, C+E, D1+E, D+E
195,-
---
---
POZWOLENIE
122,-
22,-
100,-

 

W przypadku gdy na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji, wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, to:

 

  • jeżeli nie przystępuje ponownie do egzaminu, zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty za egzamin praktyczny,
  • jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu, obowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny.

 

Opłaty po zapisie na pełen egzamin (T+P) i uzyskaniu negatywnego wyniku z teorii:

 

Kategoria
A,A1
B
T,B1
C,D
C1,D1
Opłata
92,- (teoria - 22,00 + 50% praktyki - 70,00)
78,- (teoria - 22,00 + 50% praktyki - 56,00)
89,50 (teoria - 22,00 + 50% praktyki - 67,50)
102,- (teoria - 22,00 + 50% praktyki - 80,00)
89,50 (teoria - 22,00 + 50% praktyki - 67,50)

 

Opłaty za egzamin zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzaniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. Podstawa: Dz.U nr 219 z 11.12.2003r. poz. 2162 z późniejszymi zmianami.

Opłaty należy wnosić na konto:

 

Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice
nr konta 73 15001139 121130014269 0000

 

Informujemy że w na terenie Oddziału w Katowicach znajduje się Kasa WORD czynna od 8.00 do 19.00 w której można dokonywać wpłat na konto WORD bez ponoszenia dodatkowych opłat (prowizji), osoby wnoszące opłaty w kasie proszone są o przygotowanie danych osoby - imię, nazwisko, PESEL - za którą będzie wnoszona opłata. Nie ma potrzeby wypełniania jakichkolwiek druków - osoba otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty.

Prosimy o zwrócenie uwagi by na dowodach wpłaty, potwierdzeniach przelewu znajdowały się dane osoby, która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie ustalała termin egzaminu. Jeżeli opłatę, a szczególnie przelew będzie dokonywała inna osoba, prosimy o wpisanie w tytule wpłaty danych osoby która wpłatą ma się legitymować.

 

 
stat4u