A A A

Droga do prawa jzady

Musisz na początku zdecydować, jakim pojazdem chcesz jeździć, a następnie stosownie do wybranego rodzaju pojazdu, "dostosować" odpowiednią kategorię prawa jazdy. Kodeks drogowy (tak potocznie nazywa się ustawa "Prawo o ruchu drogowym") wyróżnia następujące kategorie prawa jazdy:

 1. kategoria A - uprawnia do kierowania motocyklem,
 2. kategoria A1 - uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
 3. kategoria B - uprawnia do kierowania:
  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą a dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 4. kategoria B1 - uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
 5. kategoria C - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 6. kategoria C1 - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a takźe ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 7. kategoria D - uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieźnym,
 8. kategoria D1 - uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niź 17 osób łącznie z kierowcą, a takźe ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieźnym,
 9. kategoria T - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieźnym,
 10. kategoria B+E, C+E lub D+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
 11. kategoria C1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
 12. kategoria D1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Strony: 1 2 3 4 Następna »
 
stat4u