A A A

Egzamin

 • Droga do prawa jzady

  Krok I - Wybór kategorii prawa jazdy

  Wymagania i warunki uzyskiwania prawa jazdy określonej kategorii, określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 z 1997r., poz. 602 wraz z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 z 2005r., poz. 1834 wraz z póĹşn. zmianą).

   

  Więcej

 • Ceny egzaminu

  Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U nr 217 poz 1835 z 31.10.2005

   

  Więcej

   

   

 • Egzamin Teoretyczny

  Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

   

  Więcej

 • Egzamin praktyczny

  Egzamin praktyczny na kategorię B obejmuje sprawdzenie:

  na placu manewrowym umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz bezpiecznego panowania nad pojazdem - zadania określone w tabeli 2.

  w ruchu drogowym umiejętności jazdy na drogach publicznych - zadania określone w tabeli 7

   

  Więcej

   

 
stat4u