A A A

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach.

Wyjątek stanowi znak A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

 

Niebezpieczny zakręt w prawo Niebezpieczny zakręt w lewo Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Skrzyżowanie dróg równorzednych Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony Próg zwalniający Przejazd kolejowy bez zapór
Nierówna droga Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Przejazd kolejowy z zaporami Ustąp pierwszeństwa
Stromy podjazd Niebezpieczny zjazd Boczny wiatr Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Uwaga Tramwaj Roboty na drodze Zwężenie jezdni - lewostronne Zwężenie jezdni - prawostronne
Śliska jezdnia Zwężenie jezdni - dwustronne Ruchomy most Wypadek drogowy
Sygnały świetlne Spadające odłamki skalne Nadbrzeże lub brzeg rzeki Sypki żwir
Lotnisko zwierzęta gospodarskie Dzieci Przejście dla pieszych
Oszronienie jezdni zwierzęta dzikie Niebezpieczne pobocze Inne niebezpieczeństwo
Rowerzyści Zator drogowy

 

 
stat4u