A A A

Znaki zakazu

Zakaz ruchu w obu kierunkach Zakaz wjazdu Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Zakaz wjazdu autobusów
Zakaz wjazdu motocykli Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych Zakaz wjazdu ciągników rolniczych Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Zakaz wjazdu rowerów Zakaz wjazdu motorowerów Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Zakaz wjazdu wózków ręcznych Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t Stop Zakaz skręcania w lewo Zakaz skręcania w prawo
Zakaz zawracania Koniec zakazu zawracania Zakaz wyprzedzania Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Koniec zakazu wyprzedzania Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Zakaz używania sygnałów dźwiękowych Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka Stój - kontrola celna Ograniczenie prędkości Koniec ograniczenia prędkości
Zakaz postoju Zakaz zatrzymywania się Zakaz postoju w dni nieparzyste Zakaz postoju w dni parzyste
Strefa ograniczonego postoju Koniec strefy ograniczonego postoju Zakaz ruchu pieszych Koniec zakazów
Strefa ograniczonej prędkości Koniec strefy ograniczonej predkości

 

 
stat4u